لوگو حافظ‌پجوهی

حافظ‌پجوهی، نزدیک‌ترین هم‌نشینی و هم‌سخنی با حافظ

منابع

پادکست حافظ‌پجوهی نزدیک‌ترین و بهترین روایت از حافظ شیرازی (نزدیکترین هم‌نشینی و هم‌سخنی با حافظ) به شهادت دیوان خواجه است. تا به حال در هیچ کجا چنین روایاتی از شخصیت حافظ، زندگی و جهانبینی وی نشده است.

محتوای پادکست‌ها و مطالب پروژه، به شکل تحقیقی جمع‌آوری می‌شوند. مطالبی از اپلیکیشن لسان‌الغیب
حافظ
…..

و کتاب‌های زیر نقل می‌شوند.

بهاالدین خرمشاهی، حافظ‌نامه، انتشارات علمی فرهنگی

خلیل خطیب رهبر، دیوان غزلیات حافظ (معنی واژه‌ها، شرح بیت‌ها
و جمله‌های دشوار و برخی نکات…)، انتشارات صفی علیشاه

بهاالدین خرمشاهی، ذهن و زبان حافظ، انتشارات ناهید

در سایر موارد به منابع اشاره خواهد شد.