لوگو حافظ‌پجوهی

حافظ‌پجوهی، نزدیک‌ترین هم‌نشینی و هم‌سخنی با حافظ

صنایع خلاق

صنایع خلاق، به مجموعه‌هایی گفته می‌شود که در حوزه‌ای فعالیت می‌کنند که با نوآوری همراه هستند. این شرکت‌ها می‌توانند مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته نباشند، اما الگوهای نوین کسب ‌و کار را در ارائه محصولات و خدمات خود به کار گرفته باشند.

 در صنایع خلاق، می‌بایست خلاقیت به شکل ویژه‌ای به چشم بیاید. این صنایع “بر مبنای مولفه‌هایی همچون نوآوری، خلاقیت، استعداد و فرهنگ به وجود می‌آیند و اساس آنها انتشار و ایجاد [یا استفاده از] دانش و اطلاعات است.” آنها “عمده منابع خود را از خلاقیت، «خروجی‌های ایده‌ها و افکار!»
و استعدادهای انسانی تامین می‌کنند. و ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال و تولید ثروت دارند.”

صنایع خلاق و فرهنگی به 9 گروه اصلی تقسیم‌بندی شده‌اند. این صنایع “متکی بر خلاقیت و استعدادهای بشری” هستند. و تنوع‌پذیری بالا، هزینه‌های اندک راه‌اندازی، انعطاف‌پذیری، انتقال هویت فرهنگی را در بر دارند. و مقایسه ناپذیرند. و نمی‌توان از بیرون یا با تحقیق و جستجو و بدون تجربه‌ی کاربری، آنها را مورد ارزیابی قرار داد.