لوگو حافظ‌پجوهی

حافظ‌پجوهی، نزدیک‌ترین هم‌نشینی و هم‌سخنی با حافظ

    پادکست حافظ‌پجوهی

پادکست حافظ‌پجوهی در بازه‌های زمانی منظم منتشر نمی‌شود، اما تلاش می‌شود تا هر ماه یک اپیزود در قالب فایل صوتی و نسخه تصویری تهیه شود. شعاری که برای پروژه حافظ‌پجوهی، انتخاب شده است “نزدیک‌ترین هم‌نشینی و هم‌سخنی با حافظ” است. با «هم‌نشینی و هم‌سخنی با حافظ» می‌توان یکبار معنی شعر او را فهمید و در هر دوره‌ای از زندگی، دوباره و چندباره به دیوان اشعار او رجوع کرد و درک بهتری از معنی شعر و شخصیت حافظ به دست آورد. در هر دوره‌ای از زندگی میتوان درک تازه‌ای بدست آورد، تجربیات جدیدی را گذراند، الگویی تکراری را در عملکرد گذشته یا حال خود یافت یا #سبک زندگی جدیدی را انتخاب کرد و به درک بهتری از شعر حافظ رسید.

همانطور که برای بسیاری یک نصیحت ساده از شخصی، می‌تواند بارها و بارها در زندگی تکرار شود و هر بار حکایت تازه‌ای داشته باشد، حافظ این سخن رو درباره‌ی «عشق» می‌گفت: «کز هر زبان که می‌شنوم نامکرر است»

یک قصه بیش نیست غمِ عشق، وین عجب
کز هر زبان که می‌شنوم نامکرر است

همانطور که زیبایی بسیاری، در زندگی برخی، تکراری نمی‌شود و هر روز زیبایی بیشتر یا «حُسن روز افزونی» بر آن افزوده می‌شود.

 

حُسنِ بی‌پایان او چندان که عاشق می‌کُشد
زمره دیگر به عشق از غیب سر بر می‌کنند

پادکست حافظ‌پجوهی

پادکست تصویری حافظ‌پجوهی (بر روی یوتیوب)

نسخه کامل و تصویری پادکست حافظ‌پجوهی بر روی یوتوب

ناملیک

پادکست حافظ‌پجوهی بر روی ناملیک

حافظ‌پجوهی-شنوتو

شنوتو

پادکست حافظ‌پجوهی بر روی شنوتو

حافظ‌پجوهی - اپل پادکست

اپل پادکست

پادکست حافظ‌پجوهی بر روی Apple Podcast

تهران پادکست

پادکست حافظ‌پجوهی بر روی تهران پادکست

Anchor

پادکست حافظ‌پجوهی بر روی Anchor

لوگو حافظ‌پجوهی

وب‌سایت حافظ پجوهی

وب سایت حافظ‌پجوهی