لوگو حافظ‌پجوهی

حافظ‌پجوهی، نزدیک‌ترین هم‌نشینی و هم‌سخنی با حافظ

 تک بیت‌های دیوان حافظ

در این بخش از سایت، به خلاصه‌ای از شرح و معنی ابیات غزل‌ها در شعر حافظ خواهیم پرداخت. و به نوعی بخش جانبی و تکمیلی محتوایی سایت حافظ‌پجوهی می‌باشد و  از طریق لینک‌های موجود در مطالب می‌توانید به توضیحات و معانی بیشتر و مرتبط رجوع نمایید.

 

شما می‌توانید با کلیک بر روی هر کدام از ابیات از غزل‌های شعر حافظ، معنی کامل آن بیت را مشاهده نمایید. تمام ابیات موجود در دیوان حافظ شیرازی، همراه با شماره غزل و ترتیب ابیات در اینجا نمایش داده می‌شوند و با کلیک کردن بر روی هر کدام از تک بیت‌ها، معنی و صحیح‌خوانی آنرا مشاهده خواهید کرد. و برای دیدن تمام غزل‌های حافظ و مشاهده لینک صحیح‌خوانی کامل هر غزل می‌توانید لیست تمام غزل‌ها را به ترتیب شماره و حروف الفبا (آخرین حرف از بیت اول هر غزل) مشاهده نمایید.