بنده، غلام، خلق، عام، مردم، انسان و… در معنی مردمک چشم در شعر حافظ – حافظ‌پجوهی

بنده، غلام، خلق، عام، مردم، انسان و… در معنی مردمک چشم در شعر حافظ https://youtu.be/xZtRQACcJsM سلام. موضوع این ویدیو درباره‌ی «بنده» در شعر حافظ هست. در شعر فارسی، مردم رو در معنی «مردمک» به کار می‌برند. مردم چشم. وقتی که حافظ می‌گه «بنده» منظورش به اظهار بندگی کردن نیست. حافظ «بنده» رو هم در معنی […]